Basketball, 2023/24 Euroleague

Spiele Saski Baskonia - Alle Spiele anzeigen

Freitag, 06. Oktober 2023

Fr.Freitag, 06. Oktober 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
77:79

Donnerstag, 12. Oktober 2023

Do.Donnerstag, 12. Oktober 2023 - 20:00 Uhr
Saski Baskonia
86:91

Dienstag, 17. Oktober 2023

Di.Dienstag, 17. Oktober 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
68:76

Donnerstag, 19. Oktober 2023

Do.Donnerstag, 19. Oktober 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
82:99

Freitag, 27. Oktober 2023

Fr.Freitag, 27. Oktober 2023 - 20:15 Uhr
Saski Baskonia
95:81

Freitag, 03. November 2023

Fr.Freitag, 03. November 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
84:83

Donnerstag, 09. November 2023

Do.Donnerstag, 09. November 2023 - 18:15 Uhr
Saski Baskonia
74:75

Mittwoch, 15. November 2023

Mi.Mittwoch, 15. November 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
94:71

Freitag, 17. November 2023

Fr.Freitag, 17. November 2023 - 20:00 Uhr
Saski Baskonia
81:88

Freitag, 24. November 2023

Fr.Freitag, 24. November 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
75:77

Freitag, 01. Dezember 2023

Fr.Freitag, 01. Dezember 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
84:98

Mittwoch, 06. Dezember 2023

Mi.Mittwoch, 06. Dezember 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
80:79

Freitag, 08. Dezember 2023

Fr.Freitag, 08. Dezember 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
87:85

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Do.Donnerstag, 14. Dezember 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
81:91

Dienstag, 19. Dezember 2023

Di.Dienstag, 19. Dezember 2023 - 20:05 Uhr
Saski Baskonia
89:81

Freitag, 22. Dezember 2023

Fr.Freitag, 22. Dezember 2023 - 18:15 Uhr
Saski Baskonia
80:87

Donnerstag, 28. Dezember 2023

Do.Donnerstag, 28. Dezember 2023 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
76:67

Mittwoch, 03. Januar 2024

Mi.Mittwoch, 03. Januar 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
75:73

Freitag, 05. Januar 2024

Fr.Freitag, 05. Januar 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
89:85

Dienstag, 09. Januar 2024

Di.Dienstag, 09. Januar 2024 - 19:00 Uhr
Saski Baskonia
93:83

Freitag, 12. Januar 2024

Fr.Freitag, 12. Januar 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
80:69

Donnerstag, 18. Januar 2024

Do.Donnerstag, 18. Januar 2024 - 19:00 Uhr
Saski Baskonia
90:91

Freitag, 26. Januar 2024

Fr.Freitag, 26. Januar 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
62:77

Dienstag, 30. Januar 2024

Di.Dienstag, 30. Januar 2024 - 20:00 Uhr
Saski Baskonia
112:109

Donnerstag, 01. Februar 2024

Do.Donnerstag, 01. Februar 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
92:82

Donnerstag, 08. Februar 2024

Do.Donnerstag, 08. Februar 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
94:80

Freitag, 01. März 2024

Fr.Freitag, 01. März 2024 - 18:45 Uhr
Saski Baskonia
111:96

Freitag, 08. März 2024

Fr.Freitag, 08. März 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
88:71

Donnerstag, 14. März 2024

Do.Donnerstag, 14. März 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
88:73

Dienstag, 19. März 2024

Di.Dienstag, 19. März 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
87:83

Donnerstag, 21. März 2024

Do.Donnerstag, 21. März 2024 - 19:00 Uhr
Saski Baskonia
94:76

Donnerstag, 28. März 2024

Do.Donnerstag, 28. März 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
76:97

Freitag, 05. April 2024

Fr.Freitag, 05. April 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
91:95

Freitag, 12. April 2024

Fr.Freitag, 12. April 2024 - 20:30 Uhr
Saski Baskonia
91:95